• Ολοκληρωμένη πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης


  Το σύστημα χρησιμοποιείται για να υποστηρίξει τις ενέργειες επιμόρφωσης και κατάρτισης επιχειρήσεων και ανέργων που διοργανώνει συχνά το Επιμελητήριο.

  Επιμελητήριο Χίου


  Τα χαρακτηριστικά της Ηλεκτρονικής εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ή τηλεκατάρτισης είναι:

  • Δεν απαιτεί τη φυσική παρουσία εκπαιδευτή.
  • Δεν εξαναγκάζει τον εκπαιδευόμενο να βρίσκεται σε συγκεκριμένο φυσικό χώρο. Δηλαδή μπορεί να παρακολουθεί το μάθημα όπου και αν βρίσκεται, με την προϋπόθεση να διαθέτει τα κατάλληλα μέσα, όπως έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή με σύνδεση στο Διαδίκτυο.
  • Δε θέτει περιορισμούς στο χρόνο. Αυτό σημαίνει ότι η παρακολούθηση του μαθήματος μπορεί να γίνει οποιαδήποτε ώρα και για όσο χρονικό διάστημα επιθυμεί ο εκπαιδευόμενος.
  • Το εκπαιδευτικό υλικό που είναι διαθέσιμο στο Διαδίκτυο υφίσταται αναβαθμίσεις, ανανεώσεις και προσθήκες έτσι ώστε να είναι πάντα συμβατό με τις τρέχουσες εκπαιδευτικές ανάγκες.

Κατηγορίες μαθημάτων